Semestr wiosenny trwa od 3 marca 2024r. do 14 czerwca 2024r.

Zajęcia w Instytucie Króla Sejonga prowadzone są na 8 poziomach zaawansowania:

  • 4 grupy podstawowe
  • 4 grupy średniozaawansowane

Godziny zajęć

Wszystkie kursy obejmują 60 godzin zajęciowych (60 x 45 minut) w semestrze, czyli 4 godziny zajęciowe (2 x 90 minut) w tygodniu.

Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych, zazwyczaj między godziną 17:00 a 20:15.

Szczegółowe informacje, dotyczące kursów i poziomów zaawansowania, znajdują się w zakładce KURSY JĘZYKA KOREAŃSKIEGO.

Koszt kursów

W celu zgłoszenia na kurs należy:

– Wypełnić formularz zgłoszeniowy.

  • Zaznaczyć poziom zajęć, na który chcą się Państwo zapisać.
  • Zaznaczyć tryb zajęć (zdalny, stacjonarny, oba), w jakim mogliby Państwo wziąć udział w zajęciach.

Osoby, które nie uczęszczały jeszcze na zajęcia w naszym Instytucie, a chciałyby zapisać się do grupy wyższej, niż podstawowa A1 (grupa ,,od zera”), muszą dodatkowo:

– Wykonać test poziomujący.

– Przesłać wynik testu poziomującego na adres e-mail: sejong@amu.edu.pl.

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach jest ukończenie 18 roku życia.

W razie pytań zachęcamy do kontaktu.

Scroll to Top