FUNDACJA INSTYTUTU KRÓLA SEJONGA (KSIF)

Fundacja Instytutu Króla Sejonga (KSIF) to instytucja publiczna działająca pod auspicjami południowokoreańskiego Ministerstwa Kultury, Sportu i Turystyki, której zasadniczym celem jest promowanie kultury koreańskiej oraz nauki języka koreańskiego poza granicami Korei Południowej.

KSIF powołana do życia została ze względu na zwiększające się zainteresowanie Koreą i jej kulturą, które nastąpiło przy okazji tzw. koreańskiej fali – popularyzacja koreańskiej muzyki, kinematografii i szeroko pojętej popkultury na świecie.

Fundacja powstała w 2012 roku, chociaż prace nad powołaniem instytucji odpowiedzialnej za promowaniem języka i kultury koreańskiej za granicą prowadzone były już od kilku lat.

Od czasu założenia Fundacja powołała do działania 213 Instytutów w 76 krajach na całym świecie, w których uczniowie w różnym wieku i o różnych motywacjach do nauki poznawać mogą język i kulturę Korei.

Obecnym dyrektorem KSIF jest Pani Lee Haiyoung, która swoją funkcje pełni od 28 września 2021 roku.

Więcej informacji o KSIF, jej misji, wizji i historii można znaleźć na stronie internetowej Fundacji.

Scroll to Top