KURSY JĘZYKA KOREAŃSKIEGO

Instytut Króla Sejonga w Poznaniu ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce od marca 2020 roku prowadzi zajęcia w trybie on-line. Kursy odbywają się za pośrednictwem platform umożliwiających prowadzenie wideokonferencji w czasie rzeczywistym
z lektorem języka koreańskiego.

Poziomy nauczania
Poziomy nauczania ustalone są przez Fundację Instytutu Króla Sejonga w Korei i obowiązują we wszystkich regionalnych Instytutach na świecie.
Po ukończeniu danego poziomu kursant posiada następujące umiejętności:

Czas trwania
Wszystkie kursy obejmują 60 godzin zajęciowych (60 x 45 minut) w semestrze, czyli 4 godziny zajęciowe (2 x 90 minut) w tygodniu.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych lektorów akademickich zarówno z Polski, jak i z Korei.

Oprócz standardowych kursów językowych organizujemy również kursy specjalne, np.: przygotowujące do egzaminu TOPIK lub o kulturze koreańskiej, a także kilkutygodniowe kursy międzysemestralne w przerwie zimowej i letniej.

Chciałbyś dowiedzieć się więcej o kursach KSI? Zachęcamy do kontaktu.

Scroll to Top