INSTYTUT KRÓLA SEJONGA W POZNANIU

Instytut Króla Sejonga (King Sejong Institute, KSI) to jedna z najbardziej prestiżowych szkół języka koreańskiego na świecie, podlega Ministerstwu Kultury, Sportu i Turystyki i jest dotowana przez Fundację Króla Sejonga (King Sejong Institute Foundation, KSIF), jako świadomy oraz dobrze przemyślany element polityki językowej, mającej na celu podniesienie poziomu rozpoznawalności kraju oraz umocnienie jego pozycji jako lidera na arenie międzynarodowej. Obecnie w 84 krajach działają 244 Instytuty, w tym 57 w Europie, z czego 2 w Polsce (dane z VI 2022r.). Działalność́ KSI można porównać́ z działalnością Instytutu Konfucjusza promującego język oraz kulturę Chin, Goethe Insitut popularyzującego język niemiecki i kulturę Niemiec, czy Institute Francais promującego język i kulturę francuską.

Poznański Instytut Króla Sejonga działający w strukturach Wydziału Etnolingwistyki UAM został powołany 2 października 2013 roku na mocy porozumienia podpisanego przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w PoznaniuFundacją Króla Sejonga z siedzibą w Seulu. KSI od lat prowadzi kursy języka koreańskiego na różnych poziomach zaawansowania, w tym również zajęcia przygotowujące do egzaminu TOPIK oraz wykłady i konkursy dotyczące kultury Korei. Oferta Instytutu skierowana jest do osób rozpoczynających swoją przygodę z językiem koreańskim, jak i tych, które chcą rozwijać już posiadane umiejętności. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich na co dzień wykładających na Filologii koreańskiej UAM oraz lektorów delegowanych przez Fundację Instytutu Króla Sejonga.

Podczas naszych zajęć korzystamy z podręczników i pomocy dydaktycznych opracowanych specjalnie na potrzeby Instytutu Króla Sejonga.

podręczniki Sejong Hangugo

Zajęcia w Instytucie prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli akademickich na co dzień wykładających na filologii koreańskiej na UAM oraz koreańskich lektorów z KSIF.

Oprócz kursów językowych Instytut prowadzi też warsztaty oraz wykłady związane z kulturą Korei. Wydarzenia kulturowe odbywają się regularnie kilkanaście razy w roku.

Zespół Instytutu Króla Sejonga w Poznaniu

Od lewej: lektorka j. koreańskiego mgr Choonsil Lim, lektorka j. koreańskiego mgr Hyerim Ju, pracownik sekretariatu Marta Wysocka, Kierownik Instytutu Króla Sejonga w Poznaniu dr Anna Borowiak

Scroll to Top