Instytut Króla Sejonga otwiera zapisy na zajęcia międzysemestralne – lato 2024

Informacje o zajęciach

Zajęcia międzysemestralne trwają od 1 lipca 2024 roku do 16 sierpnia 2024 roku i odbywają się w godzinach popołudniowych, między 17:00 a 20:15.

Oferta na lato 2024

zajęcia z konwersacji

Poziom: podstawowy

Tryb: stacjonarne
Miejsce: Collegium Martineum, ul. Święty Marcin 78

Okres: 01.07.2024 – 16.08.2024 (7 tygodni)

Spotkania: 2 x 90 minut w tygodniu (4 godziny zajęciowe)

Koszt kursu: 100 zł

Wymagania: wynik testu poziomującego lub certyfikat ukończenia kursu KSI na poziomie podstawowym 2A lub wyższym.

TOPIK 1-2급 – czytanie i słuchanie

Poziom: podstawowy

Tryb: zdalne

Miejsce: Zoom

Okres: 01.07.2024 – 16.08.2024 (7 tygodni)

Spotkania: 2 x 90 minut w tygodniu (4 godziny zajęciowe)

Koszt kursu: 100 zł

Wymagania: wynik testu poziomującego lub certyfikat ukończenia kursu KSI na poziomie podstawowym 2A lub wyższym.

TOPIK 3-4 – czytanie i słuchanie

Poziom: podstawowy

Tryb: zdalne

Miejsce: Zoom

Okres: 01.07.2024 – 16.08.2024 (7 tygodni)

Spotkania: 2 x 90 minut w tygodniu (4 godziny zajęciowe)

Koszt kursu: 100 zł

Wymagania: wynik testu poziomującego lub certyfikat ukończenia kursu KSI na poziomie podstawowym 3A lub wyższym.

Zajęcia z pisania

Poziom: podstawowy

Tryb: stacjonarne

Miejsce: Collegium Martineum, ul. Święty Marcin 78

Okres: 01.07.2024 – 16.08.2024 (7 tygodni)

Spotkania: 1 x 90 minut w tygodniu (2 godziny zajęciowe)

Koszt kursu: 50 zł

Wymagania: wynik testu poziomującego lub certyfikat ukończenia kursu KSI na poziomie podstawowym 2A lub wyższym.

Nauka koreańskiego z serialami

Tryb: stacjonarne
Miejsce: Collegium Martineum, ul. Święty Marcin 78

Okres: 01.07.2024 – 16.08.2024 (7 tygodni)

Spotkania: 1 x 90 minut w tygodniu (2 godziny zajęciowe)

Koszt kursu: 0 zł

Wymagania: wynik testu poziomującego lub certyfikat ukończenia kursu KSI na poziomie podstawowym 3A lub wyższym.

Zajęcia z kultury Korei

Tryb: stacjonarne
Miejsce: Collegium Martineum, ul. Święty Marcin 78

Okres: 01.07.2024 – 16.08.2024 (7 tygodni)

Spotkania: 1 x 90 minut w tygodniu (2 godziny zajęciowe)

Koszt kursu: 0 zł

Wymagania: –

Limit miejsc: 10

*O przyjęciu decyduje kolejność wpłynięcia zgłoszeń. W razie rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach miejsce oferowane jest osobom z listy rezerwowej.

Warunkiem uczestniczenia w zajęciach międzysemestralnych jest ukończenie 18. roku życia.

Zgłoszenia

W celu zgłoszenia na kurs należy:

(1) Wypełnić formularz zgłoszeniowy.

(2) Wykonać test poziomujący i przesłać jego wynik na adres e-mail: sejong@amu.edu.pl lub przesłać certyfikat ukończenia kursu w Instytucie Króla Sejonga na poziomie, wskazanym w wymaganiach pod wybranymi zajęciami.

Rekrutacja trwa do 18 czerwca 2024 roku.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu.

Scroll to Top