Instytut Króla Sejonga (Wydział Etnolingwistyki UAM) poszukuje osoby na stanowisko referenta (pracownika administracyjnego) w wymiarze połowy etatu na okres 1 I 2024 r. – 31 XII 2024 r.

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów I stopnia na kierunku filologia koreańska. Mile widziany certyfikat z egzaminu TOPIK.

Poszukujemy osoby sumiennej, dobrze zorganizowanej oraz kreatywnej z dobrą znajomością języka koreańskiego. Główny zakres obowiązków obejmuje m.in.: tłumaczenie dokumentów z języka koreańskiego na język polski, czuwanie nad formalną stroną obsługi procesu dydaktycznego, organizację pracy sekretariatu oraz promocję Instytutu.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie swojego CV wraz z wykazem ocen z przebiegu studiów na adres annaboro@amu.edu.pl w terminie do 8 XII 2023 r. Termin rozmowy kwalifikacyjnej zostanie podany po 8 XII 2023 r.

Scroll to Top